कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? इन्द्र मणी पराजुली
Approved Disapproved