कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? हिक्मत कुमार कार्की
Approved Disapproved