कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? हिक्मत बहादुर विष्ट
Approved Disapproved