कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? हरिप्रभा खड्गी
Approved Disapproved