कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गोविन्द लम्साल
Approved Disapproved