कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गोविन्द वाहादुर न्यौपाने
Approved Disapproved

परिचय


(क) पूर्व प्रदेश सभा सदस्य (ख) पार्टी केन्द्रीय सदस्य (एकीकृत समाजवादी)