कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गोमा देवी तिमिल्सिना
Approved Disapproved