कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दोर्ण कुमार कुवँर
Approved Disapproved