कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दिनेश पन्थी
Approved Disapproved

परिचय


2074 सालमा गुल्मी प्रदेश सभा क्षेत्र नं २ सांसद