कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? देवका पहारी (त्रिपाठी)
Approved Disapproved