कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? डम्बर बहादुर गिरी
Approved Disapproved