कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? डम बहादुर छन्त्याल
Approved Disapproved