कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? छेत्र बहादुर बम्जन
Approved Disapproved