कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? चन्द्र मान खोयाहाङ(लिम्बू)
Approved Disapproved