कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? चन्दन पटेल कुर्मी
Approved Disapproved