कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? बृषेश चन्द्र लाल
Approved Disapproved