24 वर्ष कर्णाली प्रदेश Rukum West
कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? बिपिन विश्वास रायमाझी
Approved Disapproved

उद्देश्य, दृष्टि, विश्वास

स्टेभिया चियामा बजार विकास प्रबन्धक र रोयल छोपमा मार्केटर अफिसर