कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? बिमल ठकुरी
Approved Disapproved