कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? बिक्रम सिंह धामी
Approved Disapproved