कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विक्रम पाण्डे
Approved Disapproved

परिचय


पूर्व मन्त्री