कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विधा चाम्लिङ्ग राई
Approved Disapproved