कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? भोज प्रसाद श्रेष्‍ठ
Approved Disapproved