कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? अयोध्या कुमार भट्टराई
Approved Disapproved