कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? अम्‍बर बहादुर लिम्‍बु
Approved Disapproved