A Poll by Shila Thapa on Down Syndrome

डाउन सिन्ड्रोम र सचेतना

Introduction

डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटी नेपालकी संस्थापक शिला थापा डाउन सिन्ड्रोम र अन्य बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अधिकार र अवसरका मुद्दाहरुमा काम गर्छिन्। आफ्ना दुई सन्तान मध्य एक सन्तानमा डाउन सिन्ड्रोम भएपछि उनको सम्पूर्ण दृष्टि परिवर्तन भएको थियो। उनले डाउन सिन्ड्रोम भएका मानिसहरूका लागि घर स्थापना गरेकी छिन्। उनी रूपमा डाउन सिन्ड्रोम सोसायटी नेपाल को संस्थापकको रूपमा काम गर्छिन्।

Favorite Moments with Shila Thapa

Article

उनी डाउन सिन्ड्रोमको बारेमा मानिसहरूको धारणा परिवर्तन गर्न चाहन्छिन्। विशेषज्ञहरुबाट छोराको उपचार सफल नभए पछि उनले बच्चाको लागि केहि गर्छु भन्ने सोचिन्। केवल आफ्नो बच्चाको लागि मात्र नभएर डाउन सिन्ड्रोम भएका हरेक बालबालिकाको लागि केहि योगदान पुर्याउने उद्देश्य बोकेर अगि बढीन्। आफ्नो उद्देश्य सफल बनाउन उनले हार नमानी हरेक अफ्ठ्यारा चुनौतीहरु पार गर्दै अगि बढीन्। हाल उनले स्थापना गरेको डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटीको सत्यम डे केयर सेन्टरमा ३० भन्दा बढी बालबालिकाहरु छन्। डे केयर सेन्टरले फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, म्युजिक थेरापी, डान्स थेरापी जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दछ यस संस्थामा डाउन सिन्ड्रोम र अन्य बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाहरु जीवन सिप र व्यवहारिक शिक्षा लिइरहेका छन्। । उनी डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकलाई जीवन्त र समावेशी जीवन बाँच्नका लागि परिवार, चिकित्सक, समाज र अपाङ्गतासँग काम गर्ने संस्थाहरूमा पुग्न चाहन्छिन्।

विशेषज्ञहरुबाट छोराको उपचार सफल नभए पछि उनले बच्चाको लागि केहि गर्छु भन्ने सोचिन्। केवल आफ्नो बच्चाको लागि मात्र नभएर डाउन सिन्ड्रोम भएका हरेक बालबालिकाको लागि केहि योगदान पुर्याउने उद्देश्य बोकेर अगि बढीन्। आफ्नो उद्देश्य सफल बनाउन उनले हार नमानी हरेक अफ्ठ्यारा चुनौतीहरु पार गर्दै अगि बढीन्। हाल उनले स्थापना गरेको डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटीको सत्यम डे केयर सेन्टरमा ३० भन्दा बढी बालबालिकाहरु छन्। डे केयर सेन्टरले फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, म्युजिक थेरापी, डान्स थेरापी जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दछ यस संस्थामा डाउन सिन्ड्रोम र अन्य बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाहरु जीवन सिप र व्यवहारिक शिक्षा लिइरहेका छन्। उनी डाउन सिन्ड्रोमको बारेमा मानिसहरूको धारणा परिवर्तन गर्न चाहन्छिन् । उनी डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकलाई जीवन्त र समावेशी जीवन बाँच्नका लागि परिवार, चिकित्सक, समाज र अपाङ्गतासँग काम गर्ने संस्थाहरूमा पुग्न चाहन्छिन्।

Stay upto date.

To receive latest updates about our new polls and results.

arrow