author
‘हाम्रो युवा प्रगतिशील पर्टी’फोटोहरू

About Us

युवा प्रगतिशील पर्टी एउटा नेपालको राजनीतिक पर्टीहरु मध्यको राजनीतिक पर्टी हो l यसले देशका विभिन्न ठाउमा छरिएर रहेका सक्षम् युवाहरुलाई नेतृत्वमा आउँन अभिप्रेरित गर्छ l राज्यको नेतृत्व सक्षम् व्यक्तिले गर्यो भने मात्रै देश विकाशमा ठुलै फड्को मार्न सकिन्छ l जसले राजनीति कमाइ खाने ठाउँ नभई सेवा गर्ने ठाउँ हो भन्ने मान्नेता राख्दछ l भ्रष्टाचार लाई शुन्यमा झारी विकाशमा नयाँ आयाम ल्याउने ‘हाम्रो युवा प्रगतिशील पर्टी’को मुख्य उद्देश्य रहेको छ l


Documents
भ्रष्टाचार लाई शुन्यमा झारी विकाशमा नयाँ आयाम 2022-07-17
Read All


Important Events
  • 2022-07-17

    पर्टी स्थापना