Sun, 9th, May 2021 २६ बैशाख २०७८ आईतवार

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिबारे निम्न बमोजिम अभिमत देखिन्छ ।

Share


के तपाईलाई थाहा छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिदैछ !माथिको तालिकामा के तपाईलाई थाहा छ ? विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिदैछ भनि सोथिएको प्रश्नमा ५१.४३ % प्रतिशत महिलाले थाहा छ भन्ने उत्तर दिए भने ६६.५ % प्रतिशत पुरुषले थाहा छ भन्ने उत्तर दिए त्यसैगरी ४८.५७ % प्रतिशत महिलाले थाहा छैन भन्ने उत्तर दिए भने ३३.५ % प्रतिशत पुरुषले थाहा छैन भन्ने उत्तर दिए ।


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 

उमेरको आधारमा विश्लेषण 

प्रादेशिक विवरण 


के तपाइको विचारमा कुलमान घिसिङ पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख पदमा नियुक्ति हुनुर्पछ ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण 


माथिको तालिकामा तपाईको विचारमा कुलमान घिसिङको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख पदमा नियुक्ति हुनुपर्छ ? भनि सोथिएको प्रश्नमा ९८.३ % प्रतिशत महिला र ९२ .१ % प्रतिशत पुरुष गरी जम्मा ९४.१८ % प्रतिशतले हुनुपर्छ भन्ने उत्तर दिए भने १.६ %प्रतिशत महिला र ७.९% प्रतिशत पुरुष गरी जम्मा ५.८२ % प्रतिशतले हुनुर्पदैन भनि उत्तर दिएका छन् 


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 

उमेरको आधारमा विश्लेषण 

प्रादेशिक विवरण 


नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको तलब कति प्रतिशत विद्धि हुनुपर्छ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण 


माथिको तालिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङका तलब कति प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ ?उनको मासिक तलब अन्य सेवा सुविधा बाहेक करिब ६० हजारको हारहारीमा रहेको छ भनि सोधिएको प्रश्नमा ९६.३०% प्रतिशत महिला र ८३.६% प्रतिशत पुरुष गरी जम्मा ८७.५ %प्रतिशत हुनुपर्छ भनेका छन् भने ३.७० %प्रतिशत महिला र १६.३० % प्रतिशत पुरुष गरी जम्मा १२.५ % ले हुनुपदैन भनेका छन् ।


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 

उमेरको आधारमा विश्लेषण 

प्रादेशिक विवरण 


के तपाई कुलमान घिसिङ प्रतिनिधिसभाको सांसद बनेको देख्न चाहनुहुन्छ ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण 


माथिको तालिकामा के तपाई कुलमान घिसिङ प्रतिनिधिसभाको सांसद बनेको देख्न चाहनुहुन्छ अथवा अरु कुनै चुनाबमा भागलेको देख्न चाहनु हुन्छ ? भनि सोधिएको प्रश्नमा ९० % प्रतिशत महिला र ७३.३३ % प्रतिशत पुरुष गरी जम्मा ७७.७८ % प्रतिशतले देख्न चाहन्छु भनेका छन् भने १० % प्रतिशत महिला र २६ % प्रतिशत पुरुष गरी जम्मा २२.२२ % प्रतिशतले चुनावमा सांसद भनेको देख्न चाहदिन भनेका छन् ।


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 

उमेरको आधारमा विश्लेषण 

प्रादेशिक विवरण 

arrow

Bhugolpark Asks!!

Hi, i am bhugolpark bot, i would like to talk to you.

Close