नेपालमा साक्षरताको अवस्था

Bhugolpark

१० मंसिर, २०८०,१५:२९

नेपालको जनगणना-२०७८ अनुसार, नेपालको साक्षरताको अवस्थालाई हेर्दा कूल साक्षरताको ७६.२% पढ्नलेख्न जान्ने, ०.४% पढ्नमात्र जान्ने र २३.३% पढ्नलेख्न नजान्ने देखिन्छ।त्यस्तै पुरुष कूल साक्षरताको ८३.६% पढ्नलेख्न जान्ने ०.३% पढ्नमात्र जान्ने र १६.१% पढ्नलेख्न नजान्ने देखिन्छ।त्यसैगरी महिला कूल साक्षरताको ६९.४%पढ्नलेख्न जान्ने ०.५% पढ्नमात्र जान्ने र ३०.१ % पढ्नलेख्न नजान्ने देखिन्छ।


Comments