प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले विस्वासको मत लिंदै । बोले यस्तो ।

प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले विस्वासको मत लिंदै । बोले यस्तो ।


Comments