#

स्वस्थ मन्त्रालयबाट उपलब्द तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा धेरै पिडित १९ देखि ४९ वर्षका ७१४४, १० देखि १८ वर्षका २३११, ५० भन्दा माथि ८४५ र १० वर्ष भन्दा मुनि ४६४ रहेको छन् ।


Comments