Fri, 15th, Jan 2021 २ माघ २०७७ शुक्रबार

नेपालमा अंगृकीत नागरीकता तुरुन्तै दिने बारे जनताको अभिमत निम्न अनुसार छ ।


वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता बारे तपाईलाई थाहा छ ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण 


माथिको तालिकामा वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता बारे तपाईलाई थाहा छ भनि सोधिएको प्रश्नमा ८०.९५% प्रतिशत महिलाले र ५१.३% प्रतिशत पुरुषले थाहा छ भन्ने उत्तर दिए त्यसैगरी १९.०५% प्रतिशत महिलाले र ४८.७% प्रतिशत पुरुषले थाहा छैन भन्ने उत्तर दिएका छन् ।


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण 


प्रादेशिक विवरण 


तपाईको विचारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरीकता तुरुन्त पाउनु पर्छ कि पर्दैन?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण 


माथिको तालिकामा तपाईको विचारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरीकता तुरुन्त पाउनु पर्छ कि पर्दैन भनि सोधिएको प्रश्नमा ८१.५४% प्रतिशत महिला र ५८.३३% प्रतिशत पुरुषले पाउनु पर्छ भन्ने उत्तर दिए भने १८.४६% प्रतिशत महिला र ४१.६७% प्रतिशत पुरुषले पाउनु पर्दैन भनि उत्तर दिएका छन् ।


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण 


प्रादेशिक विवरण 


नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले नेपालमा बसोबास गरेको सात वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने नेकपाको निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण 


माथिको तालिकामा नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले नेपालमा बसोबास गरेको सात वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने नेकपाको निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनि सोधिएको प्रश्नमा ८७.३ % प्रतिशत महिला र ५२.९४% प्रतिशत पुरुषले राम्रो लाग्यो भनेका छन् भने १२.७% प्रतिशत महिला र ४७.०६% प्रतिशत पुरुषले राम्रो लागेन भनेका छन् ।


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण 


प्रादेशिक विवरण 


नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिला सरह पुरुषलाई पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरीकता दिनुपर्ने नेपाली काङग्रेस र जनता पार्टीको विचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण 


माथिको तालिकामा नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिला सरह पुरुषलाई पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरीकता दिनुपर्ने नेपाली काङग्रेस र जनता पार्टीको विचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनि सोधिएको प्रश्नमा ८३.८७% प्रतिशत महिला र ४०.९१% प्रतिशत पुरुषले राम्रो लाग्यो भनेका छन् भने १६.१३% प्रतिशत महिला र ५९.०९% प्रतिशत पुरुषले राम्रो लागेन भनेका छन् ।


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण 


प्रादेशिक विवरण 


तपाईको विचारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरीकताले नेपालको राष्ट्रियतामा दिर्घकालीन असर पार्छ ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण 


माथिको तालिकामा तपाईको विचारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरीकताले नेपालको राष्ट्रियतामा दिर्घकालीन असर पार्छ भनि सोधिएको प्रश्नमा ९१.९४% प्रतिशत महिला र ५९.३८% प्रतिशत पुरुषले पार्छ भनेका छन् भने ८.०६% प्रतिशत महिला र ४०.६३% प्रतिशत पुरुषले पार्दैन भनेका छन् ।


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण 


प्रादेशिक विवरण 
arrow

Survey!!

Help us build your profile.

Close Survey