Fri, 15th, Jan 2021 २ माघ २०७७ शुक्रबार

एम.सि.सि परियोजना बारे नेपाली जनताको अभिमत निम्न अनुसार देखिन्छ।


के तपाईलाई एम.सि.सि बारे थाहा छ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण माथिको तालिका बमोजिम :

थाहा छ %      |        थाहा छैन%

महिला ५७.९७% |  महिला ३५.२९%

पुरुष ६४.७१%   |   पुरुष ४२.०३%


प्रादेशिक विवरण 


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण 
तपाईको विचारमा एम.सि.सि पास हुनुपर्छ ?

लिङ्गको आधारमा विश्लेषण माथिको तालिका बमोजिम :

पास हुनुर्पछ%    |    पास हुनुहुदैन%

महिला: ७२.९७% | महिला:२७.०३%

पुरुष: ५६.२५% |  पुरुष: ४३.७५%


प्रादेशिक विवरण 


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण 
एम.सि.सि सम्शोधन सहित संसदबाट पास हुनुपर्छ भन्ने विचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण माथिको तालिका बमोजिम:

राम्रो लाग्यो% | राम्रो लागेन%

महिला: ६०.६१%     |  महिला: ३९.३९%

पुरुष: ५४.८४%  | पुरुष: ४५.१६%


प्रादेशिक विवरण


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण तपाईको विचारमा एम.सि.सि नेपालको हितमा छ ?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण माथिको तालिका बमोजिम:

हितमा छ% | हितमा छैन%

महिला: ६२. ३%    |     महिला:३७.५%

पुरुष: ५८.०७%   |    पुरुष: ४१.९४%


प्रादेशिक विवरण


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण एम.सि.सिको कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना छ कि छैन?


लिङ्गको आधारमा विश्लेषण माथिको तालिका बमोजिम :

छ%   |  छैन%

महिला: ७८ १३ %  |    महिला:२१ ८८%

पुरुष: ८० %  | पुरुष: ०%


प्रादेशिक विवरण


आर्थिक स्थितिको आधारमा विश्लेषण 


उमेरको आधारमा विश्लेषण 

arrow

Survey!!

Help us build your profile.

Close Survey