कुन पक्षमा कुन राजनीतिक दल ठिक?

कसलाई शासनमा प्रभावकारी मान्नुहुन्छ ?
कसको सिद्धान्त र विचारधारा मन पर्छ ?
कसले सरकारको नेतृत्व गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ ?
कल्याणकारी र परोपकारी राष्ट्रको लागि को ठिक?
कसको सुशासन र भ्रष्टचार-विरोध नीति उत्तम छ ?
कसको व्यापार र अर्थतन्त्र नीति उत्तम छ ?
राष्ट्रियता र देशको सुरक्षामा कसको विश्वास लाग्छ ?
अर्को चुनावमा भोट कसलाई दिनुहुन्छ ?

Other Polls