हाल आएको बाढी र पहिरोको ब्यबस्थापनाको लागि सरकारले के गर्नुर्पला ?

You are voting as a VISITOR. Click here to become a Panelist

यो बिषय मा थप जानकारी लिनको लागि यहाँ थिच्नुहोस