चुनावको नतिजा खोज्नुहोस

मुख्य दलहरुको जीत


प्रमुख
५८
१ %
४५
१ %
२७
१ %
१ %
१ %
उप-प्रमुख
१ %
६३
१ %
५२
१ %
२०
१ %
१ %

महानगरपालिका


प्रमुख
६८६७७
३६ % भोट
३६६०४
२० % भोट
३६६०४
२० % भोट
५८४५
४ % भोट
३४४
१ % भोट
उप-प्रमुख
६५५३८
३५ % भोट
२२१६४
१२ % भोट
१२२७३
७ % भोट
११०९२
६ % भोट
२०५१
२ % भोट
प्रमुख
४२७२२
५० % भोट
२४५६०
२९ % भोट
५५५४
७ % भोट
१८५८
३ % भोट
३८
१ % भोट
उप-प्रमुख
२५०८४
२९ % भोट
१८७५२
२२ % भोट
७७७८
९ % भोट
७३४६
९ % भोट
१११
१ % भोट
प्रमुख
५८८९३
४२ % भोट
५२८४८
३७ % भोट
५६७४
४ % भोट
३०४८
३ % भोट
४३५
१ % भोट
उप-प्रमुख
६०५४६
४३ % भोट
५६६६३
४० % भोट
५६९९
४ % भोट
२६४
१ % भोट
४८
१ % भोट
प्रमुख
५२०२८
४१ % भोट
३९५८२
३२ % भोट
१४७५४
१२ % भोट
३९१
१ % भोट
२६२
१ % भोट
उप-प्रमुख
५२८०३
४२ % भोट
३०६१२
२५ % भोट
२०१
१ % भोट
१३५
१ % भोट
९६
१ % भोट
प्रमुख
३०१७०
३४ % भोट
२१४५५
२५ % भोट
८७९५
१० % भोट
८२१६
१० % भोट
० % भोट
उप-प्रमुख
२५६८०
२९ % भोट
१४२९१
१६ % भोट
६४०१
८ % भोट
५११७
६ % भोट
० % भोट
प्रमुख
४६२१५
५० % भोट
२३६७१
२६ % भोट
२५३५
३ % भोट
८५
१ % भोट
२१
१ % भोट
उप-प्रमुख
३००७८
३३ % भोट
९५६८
११ % भोट
५९८८
७ % भोट
३९०९
५ % भोट
० % भोट

प्रदेश अनुसार मतहरू

प्रदेश अनुसार मत परिणाम

प्रदेश नं. १
मधेश प्रदेश
वाग्मती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
Party Name Votes
उम्मेदवारहरू चिन्नुहोस्
Balendra Shah
Balendra Shah
Balendra Shah (वालेन्द्र साह)
पार्टी : स्वतन्त्र
प्रदेश : वाग्मती प्रदेश
जिल्ला : काठमाडौं
पद : प्रमुख
कुल मतहरू : ५८,२६१
Keshab Sthapit
Keshab Sthapit
Keshab Sthapit (केशब स्थापित)
प्रदेश : वाग्मती प्रदेश
जिल्ला : काठमाडौं
पद : प्रमुख
कुल मतहरू : ३६,६०४
सिर्जना श्रेष्ठ
सिर्जना श्रेष्ठ
सिर्जना श्रेष्ठ (सिर्जना श्रेष्ठ)
प्रदेश : वाग्मती प्रदेश
जिल्ला : काठमाडौं
पद : प्रमुख
कुल मतहरू : ३६,६०४
सुमन सायमी
सुमन सायमी
सुमन सायमी (सुमन सायमी)
पार्टी : स्वतन्त्र
प्रदेश : वाग्मती प्रदेश
जिल्ला : काठमाडौं
पद : प्रमुख
कुल मतहरू : १०३२२
मदन दास श्रेष्ठ
मदन दास श्रेष्ठ
मदन दास श्रेष्ठ (मदन दास श्रेष्ठ)
प्रदेश : वाग्मती प्रदेश
जिल्ला : काठमाडौं
पद : प्रमुख
कुल मतहरू : ५,८४५
समिक्षा बास्कोटा
समिक्षा बास्कोटा
समिक्षा बास्कोटा (समिक्षा बास्कोटा)
प्रदेश : वाग्मती प्रदेश
जिल्ला : काठमाडौं
पद : प्रमुख
कुल मतहरू : ३४४

राजनीतिक दलहरू

Stay upto date.

To receive latest updates about our new polls and results.

arrow